PrArenA, in juni 2016 opgericht door Anneke van der Heijden, is een bureau dat zich specialiseert in Privacy Awareness raising en daarnaast breder kan adviseren. Het eerste product van PrArenA is een programma specifiek gericht op 'de werkvloer'. Bewustwording en opleiding van het personeel wordt niet alleen opgelegd door de Algemene verordening gegevensbescherming (AvG / GDPR), maar is tevens een belangrijke beveiligingsmaatregel. Beveiliging is immers zo sterk als de zwakste schakel. Het programma wordt aangeboden via Duthler Academy.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met mij op.

Ing. J.H.J. (Anneke) van der Heijden
06 - 25 32 38 52
Info@prarena.nl